Siroco Gemelos 22

Huisregels

Huisregels

Om al onze gasten te kunnen laten genieten van een onbezorgde vakantie, zijn er een aantal huisregels. Wij vragen u deze door te lezen en tijdens uw verblijf te respecteren. Graag verwijzen wij hierbij ook naar de Algemene Voorwaarden waarmee u bij boeking akkoord bent gegaan. Heeft u vragen over onderstaande huisregels, loopt u dan even langs bij de receptie.

Aansprakelijkheid

Siroco-Gemelos 22 is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van uw bezittingen. Noch de directie noch personen die voor Siroco-Gemelos 22 werkzaam zijn kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of enige materiële en/of immateriële schade die u als gast van Gemelos 22 mocht ondervinden. Ook wanneer u bagage tijdelijk achterlaat bij de receptie of spullen tijdens uw afwezigheid laat opslaan in het magazijn van Siroco-Gemelos 22, zijn wij als organisatie nimmer aansprakelijk bij beschadiging of verlies van uw spullen. Het achterlaten van uw eigendommen is te allen tijde voor uw eigen rekening en risico.

Voor het opbergen van waardevolle spullen tijdens uw verblijf kunt u tegen betaling een kluisje huren via de receptie.

Algemene regels Gemelos 22

Als gast van Siroco-Gemelos 22 dient u zich niet alleen te houden aan de regels van Siroco-Gemelos 22, maar ook aan de algemene regels van het Gemelos 22 complex. Dit betekent onder meer dat u geen spullen over het balkon mag gooien en geen handdoeken of ander wasgoed over de reling van het balkon mag hangen. U dient voor het wasgoed gebruik te maken van het wasrek.

Alcohol, (soft)drugs en wapens

Het is verboden om verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij u te hebben. Alcoholmisbruik plus het hebben en/of bij u te dragen van wapens is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt direct de politie ingeschakeld en zult u verzocht worden Gemelos 22 te verlaten, zonder recht op restitutie van de verblijfskosten.

Bezoekers & aantal gasten

Het is niet toegestaan om met meer personen in het appartement te verblijven dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren en te registreren. Bezoekers zijn welkom, maar dienen vooraf aangemeld te worden en mogen niet in de accommodatie overnachten, tenzij na akkoord van de receptie en betaling van de geldende tarieven.

Borg

Tijdens het inchecken zult u gevraagd worden om een borg te voldoen. De borg wordt aan het eind van uw verblijf geretourneerd mits het appartement in dezelfde staat wordt achtergelaten als tijdens de check-in. 

Brand

Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval de liften. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.

Duurzaamheid

Siroco-Gemelos 22 wil graag dat u kunt genieten van een heerlijk verblijf en dat we samen kunnen zorgen voor een betere wereld. Hopefully together we can create a better world. Het verminderen van energie- en waterverbruik is niet alleen thuis belangrijk, ook tijdens de vakantie. Wij vragen u daarom om samen met ons kritisch te zijn op het water- en energieverbruik tijdens uw verblijf.

  • Zet de airco niet lager dan 25 graden in de zomer en de verwarming niet hoger dan 21 graden in de winter;
  • Houdt ramen en deuren gesloten wanneer u de airco/verwarming aan heeft;
  • Zet de airco/verwarming uit wanneer u weggaat en doe alle lichten uit;
  • Elke dag worden vele honderden liters water gebruikt om handdoeken te wassen die slechts één keer gebruikt zijn. Denkt u daarom na voordat u een handdoek op de grond legt om te laten wisselen.
  • ‘Better Holidays for a better World’, dat is ons motto. Wij kunnen dat echter niet alleen en vragen daarom om ook uw verantwoordelijkheid in deze te nemen.

Extra faciliteiten

Via de receptie kunt bepaalde extra faciliteiten regelen. Voor diverse activiteiten geldt dat u een vergoeding verschuldigd bent. Tevens kan bij huur van materialen om een borg gevraagd worden. De borg kan worden ingehouden indien de gehuurde materialen niet of beschadigd worden geretourneerd.

Fotomateriaal

Regelmatig worden er foto’s gemaakt op het terrein, o.a. voor promotionele doeleinden. Iedereen die zich in Gemelos 22 bevindt stemt tevens toe in het maken van deze opnames en het promotionele gebruik ervan voor en door Siroco-Gemelos 22.

Geluidsoverlast

Het organiseren van feesten is niet toegestaan. Tevens is het verboden overlast te veroorzaken voor andere gasten middels o.a. harde muziek, onhebbelijk gedrag of lawaai van welke aard dan ook. Dit geldt gedurende de gehele dag. Daarnaast geldt dat het tussen 23:00 en 07:00 uur stil dient te zijn om de nachtrust van een ieder te respecteren. Komt u na 23.00 uur terug bij het appartement, houdt u hier dan rekening mee.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen graag inleveren bij de receptie.

Honden & andere huisdieren

Honden zijn uitsluitend toegestaan in de appartementen mits bij boeking aangemeld. Aan het verblijf van de hond zijn kosten verbonden. Deze dienen direct bij de check-in te worden voldaan. Uitsluitend honden met een maximale schofthoogte van 45 cm zijn toegestaan. Honden zijn niet toegestaan in de tuin en rondom het zwembad. Indien uw hond een behoefte doet op het terrein van Gemelos 22 dient u dit direct zelf op te ruimen. Maximaal 2 honden per appartement. Andere huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij na schriftelijke goedkeuring door Siroco-Gemelos 22. 

Inchecken

De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn. Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. In verband met de Spaanse wetgeving zal een kopie van uw ID gemaakt worden.

Internet

Als onze gast kunt u gebruik maken van draadloos internet (WiFi). Voor de WiFi is een wachtwoord nodig. U vindt het wachtwoord op de binnenzijde van de deur van het appartement.

Het is verboden om naar pornografische, anti-democratische of discriminerende websites te surfen of websites die door de wet verboden zijn. De WLan mag uitsluitend gebruikt worden voor een algemeen aanvaard gebruik. Commercieel gebruik van de WiFi of het versturen van SPAM via onze kanalen kan ertoe leiden dat u de toegang tot de WiFi wordt ontzegt, zonder dat u Siroco-Gemelos 22 daarvoor aansprakelijk kunt stellen. Eventuele schade die Siroco-Gemelos 22 van uw surfgedrag ondervindt zal worden verhaald.

Het gebruik van de WiFi is voor eigen rekening en risico. Houdt u er rekening mee dat wij geen virusscanner of firewall op de routers hebben en niet aansprakelijk zijn voor enige schade aan uw apparatuur of bestanden die u via de WiFi download.

Inventaris

Tijdens inchecken ontvangt u een welkomstenvelop met o.a. een inventarisatielijst. U bent verplicht deze te controleren en binnen 24 uur na aankomst eventuele mankementen te melden bij de receptie. Indien u geen mankementen heeft gemeld, maar deze worden wel geconstateerd tijdens uw verblijf of bij uitcheck, dan worden de kosten verrekend met uw borg.

Noodnummer

Bij uw reispapieren heeft u een noodnummer ontvangen dat 24/7 bereikbaar is. Houd u er rekening mee, dat dit nummer echt uitsluitend voor noodgevallen is. Belt u om een andere reden, dan kan het zijn dat er kosten in rekening gebracht worden voor eventuele hulp die u vraagt. Ons personeel heeft in dat geval ook het recht u erop te attenderen dat u met uw vraag de eerst volgende werkdag terecht kunt bij de receptie.

Overlast bij verbouwing / tijdelijke sluiting faciliteiten

In verband met onderhoud kunnen er werkzaamheden plaatsvinden voor verbouwingen en renovaties. Uiteraard zullen wij onze uiterste best doen om de overlast zoveel mogelijk voor u te beperken. Indien u desondanks van mening bent dat de overlast buiten proportioneel is, vragen wij u dit te melden bij onze receptie.

Tijdens verbouwingen kan het zijn dat bepaalde faciliteiten tijdelijk gesloten zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Overmacht

Als gevolg van bepaalde situaties kan er sprake zijn van overmacht. Denk hierbij aan waterschade of elektriciteit uitval als gevolg van extreem weer. Siroco-Gemelos 22 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen hiervan.

Parkeren

Gemelos 22 beschikt over een afgesloten parkeerterrein. Siroco heeft diverse parkeervakken op het parkeerterrein. Parkeren is uitsluitend toegestaan na betaling van de kosten en uitsluitend in de vakken van Siroco. Indien u via de receptie een vaste parking toegewezen heeft gekregen bent u verplicht op deze parking te parkeren. Wij adviseren u om de parkeerbeugel omhoog te zetten wanneer u de parking verlaat. Zo voorkomt u dat anderen mogelijk op uw parkeerplaats parkeren.

Parkeren is op eigen risico. Voor schade aan uw voertuig is Siroco-Gemelos 22 niet aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevold is van opzet of grove schuld van Siroco-Gemelos 22. Wanneer u van de parking gebruik maakt ontvangt u tegen betaling van de borg een afstandsbediening voor het hek van het parkeerterrein. De borg ontvangt u aan het eind van uw verblijf retour na inlevering van de afstandsbediening. De afstandsbediening is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om derden toegang tot het parkeerterrein te verstrekken.

Personeel

Het personeel heeft – indien nodig in verband met werkzaamheden – met een master key toegang tot uw appartement. Vanzelfsprekend respecteren zij uw privacy. Indien u in het appartement bent, zullen de werkzaamheden in overleg plaatsvinden. Bent u niet thuis, dan heeft het personeel het recht om het appartement te betreden en de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Tevens is het personeel bevoegd uw appartement te betreden in geval van “het niet naleven van deze huisregels”.

Privacy

Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy. Wij zijn echter bevoegd de kamer te betreden in geval van het niet naleven van ons huisreglement en – indien nodig – het appartement te ontruimen. Tevens is de schoonmaak en technische dienst gemachtigd het appartement te betreden in verband met onderhoud. Wilt u dit niet wanneer u afwezig bent, meldt u dit dan expliciet bij de receptie.

Prostitutie

Prostitutie is verboden in ons appartementencomplex. Bij overtreding zal direct de politie worden ingeschakeld, volgt een boete plus directe verwijdering van het terrein, zonder recht op restitutie.

Roken

Alle appartementen en openbare ruimtes van Gemelos 22 zijn rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan op de balkons met verplicht gebruik van de asbak. Wanneer de regels ten aanzien van roken worden overtreden, kan een boete in rekening gebracht worden die kan oplopen tot € 150,-.

Scootmobielen

Direct onder Toren 1 zijn oplaadpunten voor scootmobielen. Deze oplaadpunten mogen uitsluitend gebruikt worden na goedkeuring van onze receptie en zijn uitsluitend gratis voor gasten die een scootmobiel gehuurd hebben via de receptie van Siroco-Gemelos 22. Heeft u zelf een scootmobiel of deze elders gehuurd, dan zijn extra kosten verbonden aan het gebruik van de oplaadpunten. Niemand heeft een vaste plek. Derhalve dient u de oplader direct te verwijderen als de accu vol is, zodat andere gasten vervolgens het oplaadpunt kunnen gebruiken. Indien u de oplader niet zelf verwijderd bij een volle accu of u uw scootmobiel zonder overleg met de receptie oplaadt, hebben wij het recht deze te verwijderen.

Sleutels

Tijdens de check-in ontvangt u van ons sleutels voor het appartement en de centrale toegangen. Wanneer u een kluisje heeft gehuurd, ontvangt u tevens een sleutel voor de kluis in uw appartement. Bij verlies van één of meerdere sleutels worden de kosten voor vervanging in rekening gebracht. Het is verboden om sleutels te dupliceren of over te dragen aan derden die niet in Siroco-Gemelos 22 verblijven en derhalve ook niet geregistreerd staan bij onze receptie.

Uitchecken

Op de dag van vertrek vragen wij u uiterlijk voor 10.00 uur het appartement te verlaten en de sleutel in te leveren bij de receptie. U dient ervoor te zorgen dat alle vuilnis uit het appartement verwijderd is. U kunt de vuilnis deponeren in één van de containers langs de weg bij de hoofdingang van Gemelos 22. Tevens vragen wij u alle vieze vaat af te wassen en op te ruimen in de kast; de handdoeken en het beddengoed bij elkaar op één plaats te leggen, zodat de schoonmaak deze direct mee kan nemen en het appartement bezemschoon achter te laten.

Indien u wilt verlengen of een late check out wenst, dan kan dat uitsluitend in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief.

Vernielingen

Het toebrengen van schade en ontvreemden van inventaris uit één van de appartementen of gemeenschappelijke ruimtes van Gemelos 22 brengen wij in rekening bij de veroorzaker of hoofdelijk aansprakelijke persoon. Tevens zal aangifte worden gedaan bij de politie.

Video bewaking

Op diverse plaatsen op het terrein van Gemelos 22 hangen camera’s voor uw en onze veiligheid. Iedereen die zich in Gemelos 22 bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen de opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

Tot slot

Alle aanwijzingen van medewerkers van Gemelos 22 die verband houden met huisregels dienen per direct te worden opgevolgd. Bij gevallen en/of situaties waarin dit document niet voorziet, beslist de directie van Siroco-Gemelos 22.