Siroco Gemelos 22

Disclaimer

Disclaimer

Deze website en/of telefoon app wordt gemaakt en onderhouden door Boekingskantoor Siroco Nederland BV gevestigd te Reeuwijk, Nederland, hierna te noemen ‘Siroco-Gemelos 22’. Op het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Met het gebruik van deze website geeft u aan dat u akkoord bent met en gebonden aan deze voorwaarden.

Algemeen

Op alle via deze website aangeboden reizen zijn de ANVR-voorwaarden van toepassing. Deze kun je hier vinden en de aanvullende voorwaarden van Siroco-Gemelos 22.

Zorgvuldigheid

Siroco-Gemelos 22 heeft de website met zorgvuldigheid samengesteld en de uiterste zorg besteedt aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens. Desondanks kan het zijn dat er in de aangeboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden zitten. De informatie op deze Website is afkomstig van Siroco-Gemelos 22 en/of van derden. Siroco-Gemelos 22 is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Voor kennelijke fouten, type- en/of invoerfouten kan Siroco-Gemelos 22 in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Tevens wordt er geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website.

Voorbehoud

Siroco-Gemelos 22 behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de website bezoeker prijzen en pakketten te wijzigen en wijzigingen op de website aan te brengen. Vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Publicatie

De bij de accommodatie getoonde foto’s dienen uitsluitend ter indicatie. Omdat niet ieder appartement gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie wellicht afwijkt van de foto’s op onze website.

Copyright Siroco-Gemelos 22

Niets van de website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siroco-Gemelos 22.

Links

Deze website bevat voor het gemak van de bezoeker links naar andere websites die onderhouden worden door derde(n). Vanzelfsprekend wij er veel aandacht en zorg aan om alle informatie zo goed en zo up-to-date mogelijk te houden op de website. Eventuele tik- en drukfouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Siroco-Gemelos 22 is niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt maakt geen deel uit van de door Siroco-Gemelos 22 ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een reis bij ons. De informatie op websites van derden waarnaar wordt gelinkt, is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Siroco-Gemelos 22.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze website, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.